Gevaar voor brand of ontploffing

De ATEX-richtlijn in de Poolse rechtsorde werd op 28 juli 2003 ingevoerd. Gaat over naar het lezen van dataproducten op afstanden die mogelijk explosief zijn. De producten in kwestie moeten voldoen aan strenge eisen die niet alleen betrekking hebben op de veiligheid, maar ook op de gezondheidszorg. De ATEX-richtlijn bevat conformiteitsbeoordelingsprocedures.

http://nl.healthymode.eu/hair-care-panda-veganistische-jelly-beans-voor-gezond-en-mooi-haar/

In de essentie van de bepalingen van de normatieve handeling die in behandeling is, het veiligheidsniveau en die in verband met de laatste, worden alle beoordelingsprocedures grotendeels bepaald door de bedreiging van de omgeving waarin de gegeven tool zal werken.De ATEX-richtlijn bevat strenge eisen die een bepaald product moet vervullen om te kunnen worden geaccepteerd in mogelijk explosieve omgevingen. Maar welke zones betekent het? Allereerst hebben we het hier over steenkoolmijnen, waar de kans op methaan of kolengruis explosief veel groter is.

De ATEX-richtlijn heeft een gedetailleerde indeling van apparaten op de lijn. Hij is twee van hen. In de klassegetallen worden gedolven apparaten die in de ondergrond ondergronds van de mijn zijn en op oppervlakken die mogelijk met een methaanexplosie dreigen te bestaan. Het tweede deel wordt overgebracht naar apparaten die verwijzen naar ongebruikelijke plaatsen, maar die mogelijk een explosiegevaarlijke atmosfeer kunnen vormen.

Deze richtlijn stelt essentiële eisen aan alle uitrusting die in gebieden loopt die zijn blootgesteld aan methaan / steenkoolexplosiegevaar. En meer belangrijke eisen zijn te vinden in geharmoniseerde contracten.

Men moet niet vergeten dat maaltijden vergelijkbaar met een carrière in potentieel explosieve gebieden CE-gemarkeerd moeten zijn. Het identificatienummer van de aangemelde instantie moet achter het merk worden teruggestuurd, dat groot, zichtbaar, sterk en gemakkelijk moet zijn.

De aanmeldende instantie onderzoekt het hele beschermingssysteem of de bron zelf op het punt van overeenstemming met de belangrijke ontwerpen en verwachtingen van de richtlijn. Er moet ook aan worden herinnerd dat de huidige richtlijn vanaf 20 april 2016 zal worden vervangen door de nieuwe ATEX-richtlijn 2014/34 / EU.