Kassa cosmetica service

Fouten maken is een menselijk iets. De wetgevers denken daar nog steeds over na, waardoor belastingbetalers onjuist uitgegeven verkoopdocumenten kunnen corrigeren, en bovendien verklaringen afleggen, zonder dat dit grote consequenties met zich mee hoeft te brengen. Deze mogelijkheid bestaat nog steeds in het succes van het registreren van verkopen aan de kassa. Dus wanneer is de correctie aan de kassa?

Thyrolin

Bij de verkoop aan de hoofden van natuurlijke personen die geen economische activiteiten uitvoeren en forfaitaire boeren, is het noodzakelijk om elke toestemming over het fiscale bedrag te registreren en een ontvangstbewijs te verstrekken. Opbrengsten worden in de KPiR uitgewisseld op basis van periodieke verslagen. Fouten die optreden bij het uitgeven van fiscale ontvangsten hebben meestal betrekking op: het bedrag van de belasting op goederen en hulp, de datum of hoeveelheid verkopen, het aantal producten of diensten. Het komt ook voor dat de rollen naar de kassa waar de bonnen worden gegeven, worden geknipt in de hoofdvaluta en het aankoopbewijs niet goed zullen afdrukken. Het succes van het registreren van verkopen op een zeer onaangenaam en gecompliceerd bedrag is dat de transactie geregistreerd op het fiscale bedrag niet kan worden ingetrokken of verbeterd met behulp van handige functies in een modern apparaat. Tot eind maart 2013 was het niet zichtbaar welke methode zou moeten worden toegepast bij het slagen van de fout op de fiscale factuur. In de praktijk werden enkele mechanismen ontwikkeld, waarvan de ondersteuning werd ondersteund door kantoren, maar deze waren niet-officieel. Vanaf 1 april 2013 bevatte de regelgeving inzake kasregisters bepalingen die op deze kwestie duiden. Vanaf april 2013 moeten belastingplichtigen die verkopen registreren met kassa's twee records bijhouden: verslagen van retouren en klachten en records van duidelijke fouten. Regelgeving specificeert niet hoe ze moeten kijken, beschrijven en de gegevens die ze in hen willen ontdekken. Beide zijn aangepast om de verkopen in het geheugen van het kasregister te corrigeren, maar een ander zal worden gebruikt in het geval van de bovengenoemde fouten. In de richting van het annuleren van de bon is het noodzakelijk om een geschikte tekst voor het foutenregister te maken, waaronder: brutowaarde en belasting van slecht geregistreerde verkopen, een korte beschrijving van de oorzaak en vorm van de fout samen met de originele bon.