Wiskundig innovatieprogramma

In moderne tijden, in een contract met zeer snelle ontwikkeling van nieuwe computertechnieken, is de FEM (eindige-elementenmethode al snel een zeer effectief hulpmiddel geworden voor numerieke analyse van verschillende structuren. MES-modellering heeft een zeer gevaarlijke toepassing gevonden in vrijwel alle moderne technische gebieden en in toegepaste wiskunde. In de eenvoudigste bewoordingen is het spreken van MES een moeilijke methode om differentiële en partiële vergelijkingen op te lossen (na voorafgaande discretisatie in een comfortabele ruimte.

Wat is MESDe eindige-elementenmethode, op dit moment zelf een van de eenvoudigste, computermethoden voor het bepalen van spanning, gegeneraliseerde krachten, vervormingen en verplaatsingen in de geteste structuren. FEA-modellering wordt geplaatst op het layoutplan voor het eindige aantal eindige elementen. In het gebied van elk afzonderlijk element kunnen enkele benaderingen worden gemaakt en alle onbekenden (voornamelijk verplaatsingen worden gerepresenteerd door een speciale interpolatiefunctie, waarbij de waarden van de rollen zelf worden gebruikt in een gesloten aantal punten (gewoonlijk knooppunten genoemd.

Toepassing van MES-modelleringIn moderne tijden wordt de sterkte van de structuur, spanning, verplaatsing en simulatie van eventuele vervormingen onderzocht met behulp van de FEM-methode. In computermechanica (CAE kan de service van deze strategie worden gebruikt om de warmtestroom en vloeistofstroom te bestuderen. De MES-methode is ook bij uitstek geschikt voor het bestuderen van dynamica, statica van machines, kinematica en magnetostatische, elektromagnetische en elektrostatische effecten. MES-modellering wordt waarschijnlijk geïnstalleerd in 2D (tweedimensionale ruimte, waar discretisatie vaak verwijst naar de verdeling van een specifiek gebied in driehoeken. Dankzij deze methode kunnen we de waarden tellen die verschijnen in de afdeling van een bepaald programma. Er zijn echter beperkingen in de huidige technologie die u zou moeten hebben.

De grootste voordelen en voordelen van de FEM-methodeHet belangrijkste voordeel van FEM is het feit dat het mogelijk is om correcte resultaten te verkrijgen, zelfs voor zeer moeilijke vormen, waarvoor het helaas erg moeilijk was om gewone analytische berekeningen uit te voeren. De activiteit bewijst dat bepaalde problemen in de geest van een computer kunnen worden gesimuleerd, zonder dat dure prototypen moeten worden gebouwd. Een dergelijk proces vergemakkelijkt het hele ontwerpproces enorm.De verdeling van het bestudeerde gebied in nog zwakkere elementen resulteert in meer nauwkeurige berekeningsresultaten. Er moet ook aan worden herinnerd dat het dan door veel grotere vraag wordt gekocht voor de computerschaal van moderne computers. Er dient aan herinnerd te worden en ook dat in dit geval men ook berekeningsfouten serieus moet inschatten die voortkomen uit verschillende benaderingen van de verwerkte waarden. Als het geteste gebied zal worden gemaakt van enkele honderdduizenden andere elementen, die niet-lineaire eigenschappen hebben, hetzelfde in deze vorm moet de berekening worden aangepast in nieuwe iteraties, waardoor de gereed-uitvoer belangrijk zal zijn.